De belangrijkste doelstelling is om iedereen met een lichte fysische en/of mentale beperkingen te laten sporten op een verantwoorde maar vooral prettige manier met een hoog
FUN gehalte.  

In ons geval is dit voetbal dat wij niet willen beperken tot het passief supporteren voor onze club maar om deze mensen ook zelf actief te laten voetballen.
 
Laten we zeggen zoals het is G staat voor Gehandicapt, maar ook nog voor veel meer zoals
Gelijkwaardig, Gemist, Gescoord, Gewonnen (maar vooral) GENIETEN.

 
Dit vertalen we in de volgende 5 stappen regels:

1. Fun en plezier beleven
2. Samenhorigheid - één team ongeacht het niveau
3. Samenspel
Als je bovenstaande punten uitvoert, dan kan je misschien
4. Doelpunten maken
5. Winnen